Ajuntament

FAGECA

Paleontologia a Fageca

Paleontologia a Fageca

La Salema és un jaciment paleontològic de el Plistocè superior (entre 126.000 i 12.000 anys abans de el present). En aquest jaciment es van recuperar més de 300 restes òssies pertanyents a grans mamífers quaternaris com l'ós bru (Ursus arctos), la hiena tacada...

Olmo centenari

Olmo centenari

Destaca l'om centenari que fa a penes uns anys va morir a causa d'una terrible malaltia que ha assotat a la pràctica totalitat d'oms de la província ( grafiosi). En l'actualitat, només es conserva el tronc, que dóna una idea de la magnitud de l'arbre.  ...

Històric de notícies

Notícies per categoria