Ajuntament

FAGECA

L’Ajuntament de Fageca, mitjançant la posada en marxa de l’espai ‘Fageca Oberta’, pretén consolidar el seu compromís amb la filosofia de Govern Obert en el municipi. Aquesta filosofia pivota entorn dels principis de la Transparència, Rendició de Comptes, Participació i Integritat Pública, amb els següents objectius:

  • Aprofundir en la transparència, en les dades obertes, i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques.
  • Impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública.
  • Enfortir valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques.
  • Sensibilitzar a la societat i a les empleades i empleats públics sobre els valors del Govern Obert.
  • Complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • Promoure accions que afavorisquen la inclusió social, la igualtat i l’accessibilitat universal enfocades a col·lectius que es troben en situació de pobresa, en risc d’exclusió social o vulnerabilitat.

 

El projecte ‘Fageca Oberta: Bon Govern, Transparència i Accessibilitat’ serà una eina bàsica perquè l’Ajuntament de Fageca avance cap a l’increment de la confiança de la seua ciutadania respecte a la institució, la dinamització i consolidació de la participació, facilitar els instruments per al control ciutadà, afavorir la rendició de comptes i fomentar el bon govern, això és, la cultura ètica dels gestors i governants públics.

Parla amb l’Alcalde

Codi Ètic (en procés d’aprovació)

Processos participatius en marxa (actualment no hi ha cap procés en marxa)

Ocupació pública (actualment no hi ha cap procés en marxa)

Seu electrònica