Ajuntament

FAGECA

Destaca l’om centenari que fa a penes uns anys va morir a causa d’una terrible malaltia que ha assotat a la pràctica totalitat d’oms de la província ( grafiosi). En l’actualitat, només es conserva el tronc, que dóna una idea de la magnitud de l’arbre.

Facheca