Ajuntament

FAGECA

La seua història té vinculacions amb el món Morisc perquè, pertanyents al Marquesat del Castell de Guadalest, als seus habitants moriscos és van revoltar contra el seu decret d’expulsió entre en 1609.